Đề thi Toán vào 10 THPT tỉnh Bình Thuận 2024-2025

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Bình Thuận, năm học 2024-2025. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi 04 tháng 6 năm 2024. Hình thức thi tự luận gồm 7 bài.

Đề thi Toán vào 10 THPT tỉnh Bình Thuận 2024-2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *