Đề thi Toán lớp 7

Đề khảo sát HSG Toán 7 huyện Vũ Thư 2022-2023 có đáp án

Đây là bài thứ 59 of 60 trong series Đề thi HSG Toán 7

Đề khảo sát chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 7 huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Đáp án Đề khảo sát HSG Toán 7 huyện Vũ Thư năm 2022-2023