Đề thi Toán lớp 7

Đề khảo sát năng lực HSG Toán 7 huyện Ninh Giang 2022-2023

Đây là bài thứ 40 of 40 trong series Đề thi HSG Toán 7

Đề khảo sát năng lực học sinh giỏi môn Toán lớp 7 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 5 tháng 11 năm 2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đề khảo sát năng lực HSG Toán 7 huyện Ninh Giang, Hải Dương […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 7 THCS Lê Quý Đôn 2022-2023 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, Hà Nội, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm (8 câu) và tự luận (5 bài). Ngày kiểm tra 3/11/2022. Đáp án Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán […]