Series: Đề thi HSG Toán 9

Đề thi HSG Toán lớp 9 trong các kì thi học sinh giỏi cấp quận huyện, tỉnh thành phố trên cả nước dành cho học sinh lớp 9 ôn thi HSG.

Đề thi chọn HSG Toán 9 vòng 3 huyện Nghi Lộc, Nghệ An 2021-2022

Đây là bài thứ 2 of 142 trong series Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh môn Toán lớp 9 vòng 3 huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án Đề thi chọn HSG Toán 9 vòng 3 huyện Nghi Lộc, Nghệ An năm […]

Đề thi HSG môn Toán THCS tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 6 of 142 trong series Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán THCS tỉnh Thanh Hóa, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 26/12/2021. Hình thức tự luận gồm 5 câu. Đáp án đề thi HSG môn Toán THCS tỉnh Thanh Hóa năm 2021-2022