đề thi toán chuyên

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Cà Mau 2022-2023

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán trường THPT chuyên tỉnh Cà Mau, năm học 2022-2023. Đề thi chính thức thi vào trường THPT chuyên tỉnh Cà Mau năm 2022-2023. Môn thi Toán (không chuyên) Ngày thi 21 tháng 6 năm 2022. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên thành phố Hà Nội 2022-2023

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023. Ngày thi 20 tháng 6 năm 2022. Môn thi: Toán (chuyên Toán) Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Môn thi: Toán (chuyên Tin) Thời gian làm bài 150 […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Tiền Giang 2022-2023 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán (chuyên) tỉnh Tiền Giang, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề). Ngày thi 18 tháng 6 năm 2022. Hình thức thi tự luận gồm 4 bài. Đáp án đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Đồng Nai 2022-2023 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên tỉnh Đồng Nai, năm học 2022-2023. Có đáp án. Môn thi: Toán (chuyên). Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 6 câu. Đáp án Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên tỉnh Đồng Nai năm […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk 2022-2023

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 16 tháng 6 năm 2022. Hình thức thi tự luận (5 câu).

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Bắc Ninh 2022-2023

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên tỉnh Bắc Ninh, năm học 2022-2023. Ngày thi 16/6/2022. Môn thi: Toán (chuyên) Dành cho thí sinh chuyên Toán và chuyên Tin Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.