Giải vở bài tập Toán lớp 5

Bài 1, 2, 3 (Trang 4 VBT Toán 5)

Hướng dẫn học sinh giải vở bài tập toán lớp 5 trang 4. Bài học: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số. Bài 1. (Trang 4 VBT Toán 5) Rút gọn phân số: $\displaystyle\frac{18}{30}=\ldots \ldots \ldots \ldots ; \frac{36}{27}=\ldots \ldots \ldots \ldots$ $\displaystyle\frac{64}{80}=\ldots \ldots \ldots . . \frac{45}{35}=\ldots \ldots \ldots \ldots$ Bài giải […]

Bài 1, 2, 3, 4 (Trang 3 VBT Toán 5)

Hướng dẫn học sinh giải vở bài tập toán lớp 5 trang 3. Bài học: Ôn tập khái niệm về phân số. Bài 1. (Trang 3 VBT Toán 5) Viết vào ô trống (theo mẫu): Viết Đọc Tử số Mẫu số $\displaystyle\frac{75}{100}$ bảy mươi lăm phần trăm 75 100 $\displaystyle\frac{4}{11}$ $\displaystyle\frac{63}{25}$ $\displaystyle\frac{80}{100}$ $\displaystyle\frac{95}{100}$ Bài giải […]