Đề thi Toán (chuyên) vào 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc 2023-2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên THPT tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề).

Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán và chuyên Tin học.

Ngày thi 12 tháng 6 năm 2023. Hình thức thi tự luận gồm 6 câu.

Đề thi Toán (chuyên) vào 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc 2023-2024

Đề thi Toán (chuyên) vào 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc 2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *