Đề thi thử vào 10 môn Toán (lần 2) THCS & THPT Lương Thế Vinh 2023-2024

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán lần thứ 2 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, năm học 2021-2022. Thời gian 120 phút.

Hình thức thi tự luận gồm 5 bài.

Đề thi thử vào 10 môn Toán (lần 2) THCS & THPT Lương Thế Vinh 2023-2024

Đáp án Đề thi thử vào 10 môn Toán (lần 2) THCS & THPT Lương Thế Vinh năm học 2023-2024

Đề thi thử vào 10 môn Toán (lần 2) THCS & THPT Lương Thế Vinh 2023-2024

Đề thi thử vào 10 môn Toán (lần 2) THCS & THPT Lương Thế Vinh 2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *