Đề thi Toán vào lớp 6

Đề thi Toán vào 6 THCS Chu Văn An, THCS Chùa Hang II năm 2020-2021

Đề thi môn Toán vào lớp 6 trường THCS Chu Văn An và THCS Chùa Hang II, thành phố Thái Nguyên, năm học 2020-2021. Đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh dự tuyển vào lớp 6 trường THCS Chu Văn An và THCS Chùa Hang II 2020-2021. Môn: Toán. (Thời gian 60 phút, […]