Đề thi HSG Toán 8 huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa 2022-2023

Đây là bài thứ 59 of 70 trong series Đề thi HSG Toán 8

Đề thi giao lưu học sinh giỏi môn Toán lớp 8 huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 150 phút.

Ngày thi 12/01/2023. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Toán 8 huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa 2022-2023

Series Navigation<< Đề thi HSG Toán 8 huyện Vũ Thư, Thái Bình 2022-2023Đề thi HSG Toán 8 huyện Sìn Hồ 2022-2023 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *