Phiếu bài tập Toán lớp 8 – Tuần 22

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 8 – Tuần 22: Phương trình tích. Định lý talet trong tam giác.

Bài 1: Giải các phương trình sau:

$ a)~\left( {2x-1} \right)\left( {3-2x} \right)=0$                     $ b)~x\left( {x+1} \right)\left( {x+\dfrac{3}{4}} \right)=0$

$ c)~\left( {\dfrac{1}{2}-x} \right)\left( {\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{2}x} \right)=0$                            $ d)~\left( {x^{2}-1} \right)\left( {2x-1} \right)=\left( {x^{2}-1} \right)\left( {x+3} \right)$

Bài 2: Giải các phương trình sau:

$ a)~x^{4}-x^{2}-2=0$                                   $ b)~\left( {x+1} \right)^{4}-\left( {x^{2}+2} \right)^{2}=0$

$ c)~3x^{2}-2x-8=0$                                      $ d)~2x^{3}-3x^{2}+3x+8=0$

Bài 3: Giải các phương trình sau:

$ a)~x^{3}-0,25x=0$                              $ b)~x^{4}+2x^{3}+x^{2}$

$ c)~x^{3}-1=0$                                             $ d)~6x^{2}-7x+2=0$

Bài 4: Giải các phương trình sau:

$ a)~x^{2}\left( {x-5} \right)+x^{2}-4x-5=0$             $ b)x^{6}-1=0$

Bài 5: Giải các phương trình sau:

$ a)~2x^{4}-9x^{3}+14x^{2}-9x+2=0$

$ b)~6x^{4}+25x^{3}+12x^{2}-25x+6=0$

Bài 6: Cho hình 29. Điền vào chỗ chấm (…) để được các kết luận đúng.$ \Delta ABC$ có IK//BC thì: $ \dfrac{{IK}}{{BC}}=…=…$

Phiếu bài tập Toán lớp 8 - Tuần 22

Bài 7: Cho tam giác ABC có MN//BC và $ \dfrac{{AM}}{{AB}}=\dfrac{1}{2};MN=3cm$ . Tính BC

Bài 8: Cho hình thang ABCD(AB//CD); hai đường chéo cắt nhau tại O. Qua O kẻ đường thẳng song song với AB cắt AD lần lượt tại M và N (hình 31). Chứng minh OM=ON.

Phiếu bài tập Toán lớp 8 - Tuần 22

Bài 9: Trên các cạnh của AB, AC của $ \Delta ABC$ lần lượt lấy điểm M và N sao cho $ \dfrac{{AM}}{{MB}}=\dfrac{{AN}}{{NC}}$. Gọi I là trung điểm của BC, K là giao điểm của AI và MN. Chứng minh KM=KN

Bài 10: Cho hình vuông ABCD cạnh 6cm. Trên tia đối của AD lấy điểm I sao cho AI=2cm. IC cắt AB tại K. Tính độ dài IK và IC

* Download file word: PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 8 – TUẦN 22.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *