Đề thi Ngữ Văn vào 10 THPT thành phố Hải Phòng 2024-2025

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán thành phố Hải Phòng, năm học 2024-2025. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi 4/6/2024. Hình thức thi tự luận.

Đề thi Ngữ Văn vào 10 THPT thành phố Hải Phòng 2024-2025

Đề thi Ngữ Văn vào 10 THPT thành phố Hải Phòng 2024-2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *