Phiếu bài tập Toán lớp 8 – Tuần 31

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 8 – Tuần 31: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiếp theo). Hình hộp chữ nhật, diện tích thể tích hình hộp chữ nhật.

Bài 1: Giải các bất phương trình sau:

a) $ 2x-3<-5;$                                               b) $ -5x+3<-7;$

c) $ -3x-10\ge 2;$                                         d) $ 3-2x\le 1-3x.$

Bài 2: Giải các bất phương trình:

a) $ \dfrac{1}{2}x-\dfrac{2}{3}<\dfrac{1}{4};$

b) $ \dfrac{1}{2}\left( {x-\dfrac{2}{3}} \right)>-\dfrac{1}{4};$

c) $ -\dfrac{2}{3}x-\dfrac{1}{2}<\dfrac{1}{6};$

d) $ -\dfrac{2}{3}\left( {\dfrac{1}{2}x-1} \right)<\dfrac{1}{6}$.

i 3: Tìm số nguyên âm bé nhất thỏa mãn:

a) $ \dfrac{2}{3}-\left( {2x-5} \right)>4-3\dfrac{1}{2}x$

b) $1,5x-3<2,7x+\dfrac{1}{2}.$

Bài 4:$ ~$Giải các bất phương trình sau:

a) $ 5\dfrac{1}{3}-\left( {\dfrac{2}{3}x-3} \right)>\dfrac{1}{{2013}};$

b) $ 5x+\left( {\dfrac{3}{4}-2x} \right)<-2\dfrac{3}{4}$

c) $ \dfrac{x}{5}+\dfrac{{x-3}}{4}>2-\dfrac{{3+x}}{2};$

d) $ \dfrac{{x+4}}{3}-x<2013-\dfrac{{3x-1}}{5}$

Bài 5: Cho hai biểu thức $ A=3-\dfrac{{2x+1}}{4}$ và $ B=1-\dfrac{{4x+1}}{3}$.

a) Tìm giá trị của x sao cho $ A-B>0$;

b) Tìm giá trị của x sao cho $ A-3\le B$.

Bài 6: Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 25cm, 15cm, 8cm.

Bài 7: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều cao 1m, chiều dài 2m, chiều rộng 1,2m.

a) Tính thể tích của bể;

b) Người ta đổ vào bể 60 thùng nước, mỗi thùng 20 lít thì mực nước của bể cao bao nhiêu?

Bài 8: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông, AB = 20cm, AA’ = 19,4cm.

a) Chứng minh các tứ giác ABC’D’, CDA’B’ là những hình chữ nhật;

b) Tính thể tích và diện tích toàn phần của hình hộp.

Bài 9: Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước như sau: 3cm, 4cm và 6cm.

a) Tính diện tích toàn phần;

b) Tính thể tích của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 10: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ như hình vẽ (hình 48)

Phiếu bài tập Toán lớp 8 - Tuần 31

a) Tứ giác AA’C’C là hình gì?

b) Gọi O là giao điểm của AC’ và A’C.

a) Chứng minh ba điểm B,O,D’ thẳng hàng;

b) Tính thể tích của hình hộp, biết AD = 4cm, AB = 3cm, BD’ = 12cm.

* Download file word: PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 8 – TUẦN 31.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *