Bài tập giải phương trình ứng dụng hằng đẳng thức

Các em áp dùng những hằng đẳng thức đáng nhớ đã học để giải các phương trình dưới đây.

$
\begin{array}{|l|l|}
\hline \text { a. }(2 x-5)^{2}-(x+2)^{2}=0 & \text { k. }\left(x^{2}-9\right)-9(x-3)^{2}=0 \\
\hline \text { b. }\left(x^{2}-2 x+1\right)-4=0 & \text { l. } 4 x^{2}+4 x+1=x^{2} \\
\hline \text { c. }(x+1)^{2}=4\left(x^{2}-2 x+1\right) & \text { m. }(2 x-2)^{2}=9 \\
\hline \text { d. }\left(x^{2}-16\right)-(x-4)^{2}=0 & \text { n. }(5 x-3)^{2}-(4 x-7)^{2}=0 \\
\hline \text { e. } 9(x-3)^{2}=4(x+2)^{2} & \text { o. }(2 x+7)^{2}=9(x+2)^{2} \\
\hline \text { f. }\left(\dfrac{2 x}{3}+1\right)^{2}=\left(\dfrac{3 x}{2}-1\right)^{2} & \text { p. }\left(\dfrac{3 x}{5}-\dfrac{1}{3}\right)^{2}=\left(\dfrac{x}{5}+\dfrac{2}{3}\right)^{2} \\
\hline \text { g. }\left(x^{2}-4 x+4\right)-25=0 & \text { q. }\left(5 x^{2}-2 x+10\right)^{2}=\left(3 x^{2}+10 x-8\right)^{2} \\
\hline \text { h. } 64-x^{2}-8 x-16=0 & \text { r. }\left(4 x^{2}-3 x-18\right)^{2}=\left(4 x^{2}+3 x\right)^{2} \\
\hline
\end{array}
$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *