Công thức hình học không gian lớp 8

Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều.

Để có thể làm được các bài toán hình không gian trong chương trình lớp 8 các em học sinh cần phải ghi nhớ được công thức.

BẢNG TÓM TẮT CÔNG THỨC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 8

Hình Diện tích xung quanh Diện tích toàn phần Thể tích
Lăng trụ đứng

Công thức hình học không gian lớp 8

Sxq = 2.p.h

Sxq: diện tích xung quanh

p: nửa chu vi đáy

h: chiều cao

Stp = Sxq + 2Sđ

Sxq: diện tích xung quanh

Sđ: diện tích đáy

V = Sđ .h

V: thể tích

Sđ: diện tích đáy

h : chiều cao

Hình hộp chữ nhật

Công thức hình học không gian lớp 8

Sxq =2(a+b)c

Sxq: diện tích xung quanh

a, b, c: chiều dài, chiều rộng, chiều cao

Stp = Sxq + 2S­­­đ

Stp: diện tích toàn phần

Sxq: diện tích xung quanh

Sđ: diện tích đáy

V = a.b.c

V: thể tích

a, b, c: chiều dài, chiều rộng, chiều cao

Hình lập phương

Công thức hình học không gian lớp 8

Sxq = 4a2

Sxq: diện tích xung quanh

a: chiều dài cạnh hình lập phương

Stp = 6a2

Stp: diện tích toàn phần

a: chiều dài cạnh hình lập phương

V= a3

V: thể tích

a: chiều dài cạnh hình lập phương

Hình chóp đều

Công thức hình học không gian lớp 8

Sxq = p.d

p: nửa chu vi đáy

d: chiều cao của mặt bên

Stp = Sxq + Sđ

Stp: diện tích toàn phần

Sxq: diện tích xung quanh

Sđ: diện tích đáy

V = Sđ . h : 3

V: thể tích

Sđ: diện tích đáy

h : chiều cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.