Một số bài toán tính nhanh lớp 6

Đây là bài thứ 1 of 27 trong series Toán nâng cao lớp 6

Dưới đây là các bài toán tính nhanh lớp 6 cơ bản và nâng cao dành cho học sinh lớp 6 luyện tập nâng cao khả năng tính toán.

Bài toán 1: Tính nhanh

a)       $ \displaystyle 36+25+64$ b)       $ \displaystyle 112+27+88$
c)       $ \displaystyle 117+23+77$ d)       $ \displaystyle 84+198+16$
e)       $ \displaystyle 25.53.4$ f)        $ \displaystyle 15.25.8$
g)       $ \displaystyle 16.6.125$ h)       $ \displaystyle 4.37.25$

Bài toán 2: Tính nhanh

$ \displaystyle \begin{array}{l}a)16.55+55.84\\b)\text{ }52.99+52\\c)~43.17+29.57+13.43+57\end{array}$                                $ \displaystyle \begin{array}{l}d)~~~~35.34+35.86+65.75+65.45\\e)~~~189+123-89-23\\f)~~~~101.25-101.11-101.14\end{array}$

Bài toán 3: Tính nhanh

$ \displaystyle \begin{array}{l}a)~~~~42+\text{ }357+\text{ }43+\text{ }258\\b)~~~205+\left( {2008+95} \right)\\c)~~~~108.12+25.92+13.108\end{array}$                    $ \displaystyle \begin{array}{l}d)~~~2.169.12-\text{ }3.68.8-\text{ }24\\e)~~~~2.56.24-3.36.16+4.12.95-6.3.8.5\end{array}$

Bài toán 4: Tính nhanh

$ \displaystyle \begin{array}{l}a)~~~~A=1+2+3+\ldots .+98+99\\b)~~~B=2+4+6+\ldots .+88\end{array}$                             $ \displaystyle \begin{array}{l}c)~~~~C=3+5+7+\ldots .+101\\d)~~~1+5+9+13+\ldots +81\end{array}$

Bài toán 5: Tính nhanh phân số

a) $\displaystyle\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+\frac{1}{64}$

b) $\displaystyle \dfrac{1}{{2\cdot 3}}+\dfrac{1}{{3\cdot 4}}+\dfrac{1}{{4\cdot 5}}+\dfrac{1}{{5\cdot 6}}$

c) ) $\displaystyle\frac{5}{6}+\frac{11}{12}+\frac{19}{20}+\frac{29}{30}+\frac{41}{42}+\frac{55}{56}+\frac{71}{72}+\frac{89}{90}$

d) $\displaystyle\frac{1}{2}+\frac{5}{6}+\frac{11}{12}+\frac{19}{20}+\frac{29}{30}+\frac{41}{42}+\frac{55}{56}+\frac{71}{72}+\frac{89}{90}+\frac{109}{110}$

e) $\displaystyle\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\frac{1}{1+2+3+4}+\ldots . .+=\frac{1}{1+2+3+\ldots+50}$

Series NavigationCách tính số giao điểm – Toán nâng cao lớp 6 >>32 bài toán về tia phân giác của một góc – Toán nâng cao lớp 6 >>

2 Comments

Add a Comment
  1. tự đi mà biết :]

  2. đáp án ở đâu ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *