Các dạng bài tập về số hữu tỉ – Toán lớp 7

Phương pháp giải các dạng bài tập về số hữu tỉ trong chương trình Đại số 7 – Toán lớp 7 qua các ví dụ có lời giải giúp học sinh lớp 7 học tốt dạng bài này.

Các dạng toán về số hữu tỉ ở lớp 7 gồm có: Thực hiện phép tính, Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, So sánh số hữu tỉ, Tìm điều kiện để một số hữu tỉ là dương, âm, là số 0 (không âm, không dương), Tìm các số hữu tỉ nằm trong một khoảng, Tìm x để biểu thức nguyên, Các bài toán tìm x, Bài toán tìm x trong các bất phương trình, Các bài toán tính tổng theo quy tắc.

BÀI TẬP SỐ HỮU TỈ – TOÁN 7

*Download file word Các dạng bài tập về số hữu tỉ – Toán lớp 7.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *