Cách tìm thành phần chưa biết của phép tính

Tìm thành phần chưa biết của phép tính giống như một bài toán tìm X, đây là chuyên đề quan trọng các em học sinh tiểu học cần phải nắm được.

Quan trọng vì, mọi tính chất đối với phép tính của số tự nhiên, đều được áp dụng cho các loại số: phân số, hỗn số, số thập phân,… ở cuối lớp 4 và lớp 5.

Nếu học trò nắm được các phép tính với số tự nhiên, thì sẽ “nhẹ nhàng” hơn khi học các loại số khác.

Cách tìm thành phần chưa biết của phép tính

* Muốn tìm số hạng chưa biết trong 1 tổng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

Ví dụ: X + 3 = 5

X = 5 – 3 = 2

* Muốn tìm số bị trừ trong 1 hiệu, ta lấy hiệu cộng với số trừ

Ví dụ: X – 3 = 2

X = 2 + 3 = 5

* Muốn tìm số trừ trong 1 hiệu, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

Ví dụ: 8 – X = 5

X = 8 – 5 = 3

* Muốn tìm thừa số chưa biết trong 1 tích, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

Ví dụ: X x 2 = 6

X = 6 : 2 = 3

* Muốn tìm số bị chia trong phép chia, ta lấy thương nhân với số chia

Ví dụ: X : 2 = 5

X = 5 x 2 = 10

* Muốn tìm số chia trong phép chia, ta lấy số bị chia chia cho thương

Ví dụ: 8 : X = 4

X = 8 : 4 = 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *