Giáo án Sinh học 6 powerpoint

GIÁO ÁN POWERPOINT – SINH HỌC LỚP 6

Nội dung Giáo án Sinh học 6 powerpoint như sau:

Tiet 01. Dac diem cua co the song.Nvu cua sinh hoc
Tiet 02. Dac diem chung cua thuc vat
Tiet 04. TH kinh lup kinh hien vi va cach su dung
Tiet 05. TH quan sat te bao thuc vat
Tiet 06. Cau tao te bao thuc vat
Tiet 07. Su lon len va phan chia te bao 2
Tiet 08. Cac loai re cac mien hut re
Tiet 09. Cau tao mien hut cua re
Tiet 10. Su hut nuoc va muoi khoang Tiet1
Tiet 11. Su hut nuoc va muoi khoang Tiet 2
Tiet 13. Cau tao ngoai cua than
Tiet 15. Cau tao trong cua than non
Tiet 16. Than to ra do dau
Tiet 17. Van chuyen cac chat trong than
Tiet 19. On tap
Tiet 21. Dac diem ngoai cua la
Tiet 22. Cau tao trong cua phien la
Tiet 23. Quang hop-t1
Tiet 24. Quang hop-t2
Tiet 25. Anh huong cua cac dieu kien ben ngoai den quang hop. Y nghia quang hop
Tiet 26. Cay co ho hap khong
Tiet 27. Phan lon nuoc vao cay di dau
Tiet 30. Sinh san sinh duong tu nhien
Tiet 31. Sinh san sinh duong do nguoi
Tiet 32. Cau tao va chuc nang cua hoa
Tiet 33. Cac loai hoa
Tiet 36. Thu phan-tiet 1
Tiet 37. Thu phan-tiet 2
Tiet 38. Thu tinh ket qua va tao hat
Tiet 39. Cac loai qua
Tiet 40. Hat va cac bo phan cua hat
Tiet 41. Phat tan cua qua va hat
Tiet 42. Nhung dieu kien cho hat nay mam
Tiet 43. Tong ket ve cay co hoa tiet 1
Tiet 43. Tong ket ve cay co hoa tiet 2
Tiet 45. Tao
Tiet 46. Reu – cay reu
Tiet 47. Quyet – cay duong xi
Tiet 50. Hat tran – Cay thong
Tiet 51. Hat kin – Dac diem thuc vat hat kin
Tiet 52. Lop hai la mam va lop mot la mam
Tiet 54. Su phat trien cua gioi thuc vat
Tiet 55. Nguon goc cay trong
Tiet 56. Thuc vat gop phan dieu hoa khi hau
Tiet 57. Thuc vat gop phan bao ve nguon nuoc
Tiet 58. Vai tro cua thuc vat doi voi dong vat va doi song con nguoi
Tiet 60. Bao ve su da dang cua thuc vat
Tiet 61. Vi khuan
Tiet 61. Vi khuan (tiep theo)
Tiet 62. Moc trang va nam rom
Tiet 63. Dac diem sinh hoc va tam quan trong cua nam
Tiet 64. Dia y

*Download file Sinh học 6 powerpoint bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Pass giải nén file (nếu có): HocToan123.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *