Đề thi HSG Sinh học 9 huyện Nghi Lộc, Nghệ An 2022-2023

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề).

Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Sinh học 9 huyện Nghi Lộc, Nghệ An 2022-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *