Giáo án Sinh học 7 powerpoint

GIÁO ÁN POWERPOINT – SINH HỌC LỚP 7

Nội dung Giáo án Sinh học 7 powerpoint như sau:

Tiet 01. The gioi dong vat da dang phong phu
Tiet 02. Phan biet dong vat voi thuc vat. Dac diem chung cua dong vat
Tiet 03. Thuc hanh quan sat mot so dong vat nguyen sinh
Tiet 04. Trung roi
Tiet 05. Trung bien hinh trung giay
Tiet 06. Trung kiet li va trung sot ret
Tiet 07. Dac diem chung. Vai tro thuc tien cua dong vat nguyen sinh
Tiet 08. Thuy tuc
Tiet 09. Da dang cua nganh ruot khoang
Tiet 10. Dac diem va vai tro cua nganh ruot khoang
Tiet 11. San la gan
Tiet 12. Mot so giun dep khac
Tiet 13. Giun dua
Tiet 14. Mot so giun tron khac
Tiet 15. Giun dat
Tiet 16. Thuc hanh mo va quan sat giun dat
Tiet 17. Mot so giun dot khac dac diem cua giun dot
Tiet 19. Trai song
Tiet 20. Mot so than mem khac
Tiet 22. Dac diem chung va vai tro cua nghanh than mem
Tiet 23. Tom song
Tiet 24. Thuc hanh quan sat cau tao ngoai va hoat dong song cua tom song
Tiet 25. Da dang va vai tro cua lop giap xac
Tiet 26. Nhen va su da dang cua lop hinh nhen
Tiet 27. Chau chau
Tiet 28. Da dang va dac diem chung cua lop sau bo
Tiet 29. Thuc hanh xem bang hinh tap tinh sau bo
Tiet 30. Dac diem chung va vai tro cua nghanh chan khop
Tiet 31. Ca chep
Tiet 32. Cau tao trong cua Ca chep
Tiet 33. Thuc hanh mo ca
Tiet 34. Su da dang va dac diem chung cua lop ca
Tiet 37. Ech dong
Tiet 39. Da dang va cac dac diem chung cua luong cu
Tiet 40. Than lan bong duoi dai
Tiet 41. Cau tao trong cua than lan
Tiet 42. Da dang cua lop bo sat
Tiet 43. Chim bo cau
Tiet 44. Cau tao trong cua chim bo cau
Tiet 45. Da dang va dac diem chung cua lop chim
Tiet 47. Tho
Tiet 48. Cau tao trong cua tho
Tiet 50. Da dang bo thu – Bo thu huyet bo thu tui
Tiet 51. Da dang bo thu -Bo doi bo ca voi
Tiet 52. Da dang bo thu – Bo an sau bo bo gam nham bo an thit
Tiet 53. Da dang bo thu – Bo mong guoc va bo linh truong
Tiet 55. Thuc hanh – xem bang hinh ve doi song va tap tinh cua thu
Tiet 56. Moi truong va su van dong di chuyen
Tiet 57. Tien hoa ve to chuc co the
Tiet 58. Tien hoa ve sinh san
Tiet 59. Cay phat sinh gioi dong vat
Tiet 60. Da dang sinh vat
Tiet 62. Bien phap dau tranh sinh hoc
Tiet 63. Dong vat quy hiem

*Download file Sinh học 7 powerpoint bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Pass giải nén file (nếu có): HocToan123.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *