THCS Giảng Võ

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 THCS Giảng Võ 2022-2023 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 90 phút. Ngày kiểm tra 1/11/2022. Hình thức thi tự luận (5 bài). Đáp án Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 trường THCS Giảng Võ 2022-2023

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán 6 THCS Giảng Võ, Ba Đình 2021-2022

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, năm học 2021-2022.  *Download file Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán 6 THCS Giảng Võ, Ba Đình 2021-2022 bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.