Cách rút gọn phân số

Học Toán 123 hướng dẫn học sinh lớp 4 cách rút gọn phân số qua các ví dụ có hướng dẫn giải.

LÝ THUYẾT

Để rút gọn một phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số đó cho cùng một số lớn hơn 1 mà cả tử và mẫu số của phân số đó cùng chia hết.

BÀI TẬP

Ví dụ 1: Rút gọn phân số $ \displaystyle \dfrac{{14}}{6}$

Hướng dẫn giải:

Ta thấy 14 và 6 cùng chia hết cho 2, lấy 14 và 6 chia cho 2 ta được một phân số rút gọn.

$ \displaystyle \dfrac{{14}}{6}=\dfrac{{14:2}}{{6:2}}=\dfrac{7}{3}$

Ví dụ 2: Rút gọn phân số $ \displaystyle \dfrac{{15}}{9}$

Hướng dẫn giải:

Ta thấy 15 và 9 cùng chia hết cho 3, lấy 15 và 9 chia cho 3 ta được một phân số rút gọn.

$ \displaystyle \dfrac{{15}}{9}=\dfrac{{15:3}}{{9:3}}=\dfrac{5}{3}$

Ví dụ 3: Rút gọn phân số $ \displaystyle \dfrac{{15}}{20}$

Hướng dẫn giải:

Ta thấy 15 và 20 cùng chia hết cho 5, lấy 15 và 20 chia cho 5 ta được một phân số rút gọn.

$ \displaystyle \dfrac{{15}}{20}=\dfrac{{15:5}}{{20:5}}=\dfrac{3}{4}$

PHÂN SỐ TỐI GIẢN

Phân số tối giản là phân số mà cả tử và mẫu không cùng chia hết cho một số nào khác 1.

Ví dụ: $\dfrac{7}{3}$, $\dfrac{5}{3}$, $\dfrac{3}{4}$ là các phân số tối giản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *