Giáo án Mỹ thuật 8 powerpoint

GIÁO ÁN POWERPOINT – MỸ THUẬT LỚP 8

Nội dung Giáo án Mỹ thuật 8 powerpoint gồm có:

Tiet 04. Ve trang tri. Tao dang va trang tri chau canh
Tiet 05. Ve theo mau. Ve tinh vat Lo va qua (ve hinh)
Tiet 06. Ve theo mau. Ve tinh vat Lo va qua (ve mau)
Tiet 07. Ve tranh. De tai ngay Nha giao Viet nam(T1)
Tiet 08. Ve tranh. De tai ngay Nha giao Viet nam(T2)
Tiet 09. Ve trang tri. trinh bay khau hieu
Tiet 10. So luoc mi thuat Viet Nam 1954.1975
Tiet 11. Mot so tac gia tac pham tieu bieu cua my thuat VN 1954.1975
Tiet 12. Ve trang tri. Trinh bay bia sach(T1)
Tiet 13. Ve trang tri. Trinh bay bia sach(T2)
Tiet 14. Ve tranh. De tai gia dinh(T1)
Tiet 15. Ve tranh. De tai gia dinh(T2)
Tiet 18. Ve tranh. De tai Uoc mo cua em(T1)
Tiet 19. Ve tranh. De tai Uoc mo cua em(T2)
Tiet 20. Ve theo mau. Chan dung(T1)
Tiet 21. Ve theo mau. Chan dung(T2)
Tiet 22. SLMT hien dai phuong Tay cuoi the ky XIX deu the ky XX
Tiet 23. Mot so tac gia tac pham tieu bieu cua truong phai hoi hoa An tuong
Tiet 24. Ve trang tri. Tranh co dong
Tiet 26. Ve trang tri. Trang tri leu trai
Tiet 27. Ve theo mau. Gioi thieu ti le nguoi(T1)
Tiet 28. Ve theo mau. Gioi thieu ti le nguoi(T2)
Tiet 29. Ve tranh. Minh hoa truyen co tich(T1)
Tiet 30. Ve tranh. Minh hoa truyen co tich(T2)
Tiet 31. Ve theo mau. Xe dan giay lo hoa va qua(T1)
Tiet 32. Ve theo mau. Xe dan giay lo hoa va qua(T2)

*Download file Mỹ thuật 8 powerpoint bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Pass giải nén file (nếu có): HocToan123.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *