Phenol tác dụng với brom ra chất gì?

Cách tiến hành:

– Cho 0,5 ml dung dịch phenol vào ống nghiệm

– Thêm từng giọt nước brom vào ống nghiệm đồng thời lắc nhẹ

– Quan sát hiện tượng và giải thích

Hiện tượng – Giải thích

Dung dịch nước brom mất màu và xuất hiện kết tủa trắng

PTHH:

Phenol tác dụng với brom ra chất gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *