Giáo án Lịch Sử 8 powerpoint

GIÁO ÁN POWERPOINT – LỊCH SỬ LỚP 8

Nội dung Giáo án Lịch Sử 8 powerpoint như sau:

Tiet 01. Nhung cuoc cach mang tu san dau tien
Tiet 02. Nhung cuoc cach mang tu san dau tien
Tiet 03. Cach mang tu san Phap (1789 – 1794)
Tiet 04. Cach mang tu san Phap (1789 – 1794)
Tiet 05. Chu nghia tu ban duoc xac lap tren pham vi the gioi
Tiet 06. Chu nghia tu ban duoc xac lap tren pham vi the gioi
Tiet 07. Phong trao cong nhan va su ra doi cua chu nghia Mac
Tiet 08. Phong trao cong nhan va su ra doi cua chu nghia Mac
Tiet 09. Cong xa Pari 1871
Tiet 10. Cac nuoc Anh Phap Duc Mi cuoi the ki XIX dau the ki XX
Tiet 12. Phong trao cong nhan quoc te cuoi the ki XIX dau the ki XX
Tiet 14. Su phat trien cua KT KH VH NT the ki XVIII – XIX
Tiet 15. An Do the ki XVIII – dau the ki XX
Tiet 16. Trung Quoc cuoi the ki XIX – dau the ki XX
Tiet 17. Cac nuoc Dong Nam A cuoi the ki XIX – dau the ki XX
Tiet 18. Nhat Ban giua the ki XIX – dau the ki XX
Tiet 19. Chien tranh the gioi thu nhat (1914 – 1918)
Tiet 20. Chien tranh the gioi thu nhat (1914 – 1918)
Tiet 21. On tap lich su the gioi can dai (tu giua the ki XVI den nam 1917)
Tiet 22. Cach mang thang Muoi Nga 1917 va cuoc dau tranh 1917 – 1921
Tiet 24. Lien Xo xay dung chu nghia xa hoi (1921 – 1941)
Tiet 25. Chau Au giua hai cuoc chien tranh the gioi (1918 – 1939)
Tiet 26. Chau Au giua hai cuoc chien tranh the gioi (1918 – 1939)
Tiet 27. Nuoc Mi giua hai cuoc chien tranh the gioi (1918 – 1939)
Tiet 28. Nhat Ban giua hai cuoc chien tranh the gioi (1918 – 1939)
Tiet 29. Phong trao doc lap dan toc o Chau A (1918 – 1939)
Tiet 30. Phong trao doc lap dan toc o Chau A (1918 – 1939)
Tiet 31. Chien tranh the gioi thu hai (1939 – 1945)
Tiet 32. Chien tranh the gioi thu hai (1939 – 1945)
Tiet 33. Su phat trien VH KH KT the gioi nua dau the ki XX
Tiet 36. Cuoc khang chien tu nam 1858 den nam 1873
Tiet 37. Cuoc khang chien tu nam 1858 den nam 1873
Tiet 38. Khang chien lan rong ra toan quoc (1873 – 1884)
Tiet 39. Khang chien lan rong ra toan quoc (1873 – 1884)
Tiet 40. Phong trao khang Phap trong nhung nam cuoi the ki XIX
Tiet 41. Phong trao khang Phap trong nhung nam cuoi the ki XIX
Tiet 42. Khoi nghia Yen The va phong trao chong Phap cua dong bao mien nui cuoi the ki XIX
Tiet 47. Chinh sach khai thac thuoc dia cua thuc dan Phap
Tiet 49. Phong trao yeu nuoc chong Phap tu dau the ki XX den nam 1918
Tiet 50. On tap lich su Viet Nam (tu nam 1858 den nam 1918)

*Download file Lịch Sử 8 powerpoint bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Pass giải nén file (nếu có): HocToan123.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *