đơn vị

Ôn tập Toán 4 – Bài 4 – So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ , tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng

Đây là bài thứ 4 of 5 trong series Ôn tập Toán 4 theo từng bài học

Bài 4: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ , tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. *Download file word Ôn tập Toán 4 – Bài 4.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Vài bài toán liên quan tới đơn vị dm

BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI ĐƠN VỊ DM Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4dm = ……….cm 30cm = ……….dm 3dm 5cm = ……….cm 46cm = ……….dm……….cm Bài 2: Tính: a. 12dm + 26dm – 24dm …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. b. 58dm – 42dm – 15dm …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….. Bài 3: Cây thước thứ nhất […]

Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Mi-li-mét vuông Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài $1mm$ Mi-li-mét vuông được viết tắt là: $m m^{2}$ Hình vuông $1 \mathrm{~cm}^{2}$ gồm 100 hình vuông $1 \mathrm{~mm}^{2}$ $1 \mathrm{~cm}^{2}=100 \mathrm{~mm}^{2}$ $\displaystyle 1 m m^{2}=\frac{1}{100} c m^{2}$ 2. Bảng đơn vị đo diện tích Nhận xét: Trong […]