THPT Thuận Thành 1

Đề kiểm tra HK1 Toán 12 THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh 2021 – 2022

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm gồm 50 câu. Có đáp án.  *Download file Đề kiểm tra HK1 Toán 12 THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh 2021 […]

Đề kiểm tra HK1 Toán 11 THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh 2021 – 2022

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án.  *Download file Đề kiểm tra HK1 Toán 11 THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh 2021 […]

Đề kiểm tra HK1 Toán 10 THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh 2021 – 2022

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Thuận Thành 1, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án.  *Download file Đề kiểm tra HK1 Toán 10 THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh 2021 […]