tỉnh Bắc Giang

Đề thi HSG Toán 9 tỉnh Bắc Giang 2021-2022

Đây là bài thứ 45 of 70 trong series Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 9 tỉnh Bắc Giang, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 26/02/2022. Hình thức thi Trắc nghiệm (20 câu) và tự luận (4 câu). Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 tỉnh Bắc Giang 2021-2022 – Mã đề 191. Đề thi […]

Đề kiểm tra cuối HK1 Toán 11 tỉnh Bắc Giang 2021 – 2022 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 11 sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án.  *Download file Đề kiểm tra cuối HK1 Toán 11 tỉnh Bắc Giang 2021 – […]

Đề kiểm tra cuối HK1 Toán 10 tỉnh Bắc Giang 2021 – 2022 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án.  *Download file Đề kiểm tra cuối HK1 Toán 10 tỉnh Bắc Giang 2021 – […]

Đề kiểm tra cuối HK1 Toán 12 tỉnh Bắc Giang 2021 – 2022 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 11 sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm gồm 50 câu. Mã đề 121. Có đáp án.  *Download file Đề kiểm tra cuối HK1 Toán 12 tỉnh Bắc […]