THPT Lương Ngọc Quyến

Đề kiểm tra HK1 Toán 10 THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên 2021 – 2022

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án.  *Download file Đề kiểm tra HK1 Toán 10 THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên 2021 […]

Đề kiểm tra HK1 Toán 11 THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên 2021 – 2022

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận. Có đáp án.  *Download file Đề kiểm tra HK1 Toán 11 THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên 2021 […]

Đề kiểm tra HK1 Toán 12 THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên 2021 – 2022

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi trắc nghiệm gồm 50 câu. Mã đề 001. Có đáp án.  *Download file Đề kiểm tra HK1 Toán 12 THPT Lương Ngọc Quyến, […]