thành phố Hà Nội

Đề thi vào 10 chuyên Văn thành phố Hà Nội 2022-2023

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT lớp chuyên Văn, thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023. Môn thi: Ngữ Văn (chuyên). Ngày thi 20 tháng 6 năm 2022. Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 2 câu. Đề chuyên Văn thi vào THPT Amsterdam, Chu Văn An, chuyên […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên thành phố Hà Nội 2022-2023

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023. Ngày thi 20 tháng 6 năm 2022. Môn thi: Toán (chuyên Toán) Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Môn thi: Toán (chuyên Tin) Thời gian làm bài 150 […]

Nhận xét về đề thi Toán tuyển sinh vào 10 thành phố Hà Nội 2022-2023

“Nhặt” được trên mạng facebook cái ảnh Đề thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội tôi. thấy mấy điều thế này. 1. Các bài từ I đến IV, ngoại trừ ý 3) bài I, đều có dạng rất “chuẩn tắc”, giống hệt như dạng của các bài toán thi những năm trước. Thành thử, […]

Đề thi Toán vào 10 THPT thành phố Hà Nội 2022-2023 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian phát đề). Ngày thi 19 tháng 6 năm 2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Đề và đáp án thi vào 10 môn Toán thành phố […]

Đề thi tiếng Anh vào 10 thành phố Hà Nội 2022-2023 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh, thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề). Có đáp án. Ngày thi 18 tháng 6 năm 2022. Hình thức thi trắc nghiệm gồm 40 câu. Mã đề 015. Đáp án chính thức […]

Đề thi HSG Toán 9 thành phố Hà Nội 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 58 of 77 trong series Đề thi HSG Toán 9

Đề thi học sinh giỏi môn Toán 9 thành phố Hà Nội, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Có đáp án. Ngày thi 24/03/2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài. Đáp án đề thi HSG Toán 9 thành phố Hà Nội năm học 2021-2022