Các chức năng của không bào là gì?

Không bào là bào quan có 1 lớp màng bao bọc. Không bào có chức năng khác nhau tùy loại tế bào:

– Chứa chất phế thải, chất độc

– Chứa muối khoáng, tham gia vào vận chuyển nước

– Chứa chất dự trữ

– Chứa hạt sắc tố

– Vai trò co bóp tạo áp suất

– Tiêu hóa thức ăn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *