Hoocmôn thực vật là gì? Các đặc điểm chung của hoocmôn thực vật

Hoocmôn thực vật là gì?

Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra, có tác dụng điều hòa hoạt động sống của cây.

Các đặc điểm chung của hoocmôn thực vật

– Được tạo ra ở một nơi nhưng gây phản ứng ở một nơi khác trong cây, hoocmôn thực vật được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.

– Với nồng độ rất thấp nhưng gây những biến đổi rất lớn trong cơ thể.

– Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn động vật bậc cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *