Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Quảng Ninh 2022-2023

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ Văn, tỉnh Quảng Ninh, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian phát đề).

Ngày thi 1 tháng 6 năm 2022. Hình thức thi tự luận gồm 3 câu.

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Quảng Ninh 2022-2023

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Quảng Ninh 2022-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.