Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Số bé = ( Tổng – Hiệu) : 2.

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ: Tổng của hai số là 60. Hiệu của hai số đó là 16. Tìm hai số đó

Bài giải:

Cách 1:

Số lớn là: (60 + 16) : 2 = 38

Số bé là: 60 – 38 = 22

Cách 2:

Số bé là: (60 – 16) : 2 = 22

Số lớn là: 60 – 22 = 38

Đáp số: Số lớn: 38;

Số bé: 22.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.