Giáo án Mỹ thuật 6 powerpoint

GIÁO ÁN POWERPOINT – MỸ THUẬT LỚP 6

Nội dung Giáo án Mỹ thuật 6 powerpoint gồm có:

Tiet 01. Ve trang tri chep hoa tiet dan toc
Tiet 02. Thuong thuc mi thuat. So luoc ve my thuat Viet Nam thoi co dai
Tiet 03. Ve theo mau. So luoc ve phoi canh
Tiet 04. Ve theo mau. Cach ve theo mau.hinh hop va hinh cau(T1)
Tiet 05. Ve theo mau. Cach ve theo mau.hinh hop va hinh cau(T2)
Tiet 06. Ve tranh. Cach ve tranh de tai.de tai hoc tap(T1)
Tiet 07. Ve tranh. Cach ve tranh de tai.de tai hoc tap(T2)
Tiet 08. Ve trang tri. Cach sap xep (bo cuc) trong trang tri
Tiet 09. Ve trang tri. Duong diem
Tiet 10. Ve trang tri. Mau sac
Tiet 11. Ve trang tri. Mau sac trong trang tri
Tiet 12. TTMT. So luoc mi thuat thoi Ly (1010.1225)
Tiet 13. Thuong thuc mi thuat. Mot so cong trinh Mi thuat tieu bieu thoi Ly
Tiet 14. Ve theo mau. Dang hinh tru va hinh cau (T1.ve hinh)
Tiet 15. Ve theo mau. Mau dang hinh tru va hinh cau (T2.dam nhat)
Tiet 18. Ve trang tri. Hinh vuong
Tiet 19. Thuong thuc mi thuat. Tranh dan gian Viet Nam
Tiet 20. Thuong thuc mi thuat. gioi thieu mot so tranh dan gian Viet Nam
Tiet 21. Ve theo mau. Mau co 2 do vat (T1.ve hinh)
Tiet 22. Ve theo mau. Mau co 2 do vat (T2.ve dam nhat)
Tiet 23. Ve tranh de tai ngay tet va mua xuan (T1)
Tiet 24. Ve tranh de tai ngay tet va mua xuan (T2)
Tiet 25. Ve trang tri. Ke chu in hoa net deu
Tiet 26. Ve trang tri. Ke chu in hoa net thanh net dam
Tiet 27. Ve tranh. De tai Me cua em
Tiet 30. Thuong thuc Mi thuat.So luoc ve mi thuat the gioi thoi ky co dai
Tiet 31. Mot so cong trinh tieu bieu cua my thuat Ai Cap-Hi Lap-La Ma
Tiet 32. Ve trang tri trang tri chiec khan de dat lo hoa

*Download file Mỹ thuật 6 powerpoint bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Pass giải nén file (nếu có): HocToan123.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *