Giải phương trình mũ bằng phương pháp đồ thị

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Giải phương trình: log x = f(x)                   (0 < a ≠ 1).    (*)

(*) là phương trình hoành độ giao điểm của 2 đồ thị y = log x   (0 < a ≠ 1)  và y = f(x).

Khi đó ta thực hiện hai bước:

– Bước 1: Vẽ đồ thị các hàm số: y = log x   (0 < a ≠ 1)  và y = f(x).

– Bước 2: Kết luận nghiệm của phương trình đã cho là số giao điểm của 2 đồ thị.

VÍ DỤ CÓ LỜI GIẢI

Giải phương trình mũ bằng phương pháp đồ thị

Giải phương trình mũ bằng phương pháp đồ thị Giải phương trình mũ bằng phương pháp đồ thị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.