Phép trừ

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

* Phép trừ hai số tự nhiên

Quy tắc: Muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

– Viết ố hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn,….

CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Trừ các số tự nhiên

Dạng 2: Tính giá trị biểu thức

Phương pháp: Áp dụng các quy tắc thực hiện phép tính như:

– Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

– Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; thực hiện phép tính cộng, trừ sau…

– Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân và phép chia thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

Dạng 3: Tìm x

Phương pháp: Xác định vai trò của x rồi áp dụng các quy tắc tìm một số chưa biết đã học như:

– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

Dạng 4: Toán có lời văn

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính 647253 – 254697.

Bài giải:

Phép trừ

– 3 không trừ được 7, mượn 1 chục ở hàng chục ta có 13 trừ 7 bằng 6, viết 6 nhớ 1

– 5 không trừ được 9, 9 thêm 1 bằng 10, 15 trừ 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1

– 2 không trừ được 6, 6 thêm 1 bằng 7, 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1

– 4 thêm 1 bằng 5, 7 trừ 5 bằng 2, viết 2

– 4 không trừ được 5, 14 trừ 5 bằng 9, viết 9 nhớ 1

– 2 thêm 1 bằng 3, 6 trừ 3 bằng 3, viết 3

Vậy 647253 – 254697 = 392556.

Ví dụ 2: Tìm x biết: 88891 – x = 12463.

Bài giải:

88891 – x = 12463 – 6312

88891 –  x = 6151

x = 82740

Vậy x = 82740.

Ví dụ 3: Một trang trại nuôi lợn trong 2 tháng đã bán được 12341 kg thịt lợn. Biết tháng thứ nhất bán thêm 200kg thì sẽ được 6000kg thịt lợn. Hỏi tháng thứ hai trang trại đấy bán được bao nhiêu kg thịt lợn?

Bài giải:

Số thịt lợn bán trong tháng thứ nhất là:

6000 – 200 = 5800 (kg)

Số thịt lợn bán được trong tháng thứ  hai là:

12341 – 5800 = 6541 (kg)

Đáp số: 6541 kg.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.