Phép trừ trong phạm vi 5

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Cách làm tính trừ trong phạm vi 5

– Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

– Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế.

Phép trừ trong phạm vi 5

CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Tính giá trị các phép trừ trong phạm vi 5.

Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức có chứa nhiều phép tính cộng và trừ

Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép tính cộng, trừ thì em thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1: 5 – 1 = ?

Bài giải:

Cách 1: Nhẩm 1 + 4 = 5 nên 5 – 1 = 4

Cách 2: Nhẩm 5 lùi về 1 đơn vị, được số nào thì đó là kết quả của phép tính 5 -1

5 lùi về 1 đơn vị là 4 nên 5 – 1 = 4.

Cách 3: Sử dụng hình ảnh để tìm kết quả của phép trừ. Có 5 cái bánh mà ăn mất 1 cái bánh thì sẽ còn lại 4 cái bánh nên 5 – 1 = 4.

Phép trừ trong phạm vi 5

Ví dụ 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

5 – 2 = 2 + …

Bài giải:

Vì 5 – 2 = 3; 2 + 1 = 3 nên số cần điền vào là số 1.

Ví dụ 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

5 – 2 – 2 = …..

Bài giải:

Thực hiện phép tính 5 – 2 = 3, lấy 3 – 2 = 1 nên 5 – 2 – 2 = 1.

Số cần điền vào chỗ trống là: 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *