Phép cộng dạng 14 + 3

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Biết làm tính cộng (không nhớ) trong phạm vi – Cộng nhẩm dạng 14 + 3

Phép cộng dạng 14 + 3

CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Thực hiện phép cộng theo hàng dọc hoặc hàng ngang.

Với phép tính hàng dọc, em đặt tính thẳng hàng rồi cộng từ hàng đơn vị đến hàng chục.

Dạng 2: Tính nhẩm

Thực hiện phép cộng (không nhớ) có dạng 14 + 3 theo hàng ngang mà không cần đặt tính:

– Lấy các chữ số hàng đơn vị cộng với nhau.

– Giữ nguyên chữ số 1 ở hàng chục.

Dạng 3: Toán đố

Vận dụng phép cộng vừa học, em giải quyết các bài toán đố.

  1. Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm và yêu cầu của bài toán.
  2. Tìm cách giải: Bài toán tìm giá trị của tất cả các đại lượng thì thường dùng phép toán cộng.
  3. Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.
  4. Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:  14 + 4

Bài giải:

Phép cộng dạng 14 + 3

  • 4 cộng 4 bằng 8, viết 8
  • Hạ 1, viết 1

Vậy 14 + 4 = 18

Ví dụ 2: Tính nhẩm: 12 + 2

Bài giải:

Em nhẩm: 2 + 2 = 4, giữ nguyên số 1 ở hàng chục.

Vậy 12 + 2 = 14

Ví dụ 3: Một người nông dân nuôi 16 con gà và 2 con vịt. Hỏi người nông dân đó có tất cả bao nhiêu gà và vịt ?

Bài giải:

Số gà và vịt người nông dân nuôi là:

16 + 2 = 18 (con)

Đáp số: 18 con

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *