Ôn tập về tìm số trung bình cộng

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Tìm số trung bình cộng

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi lấy tổng đó chia cho các số hạng.

2. Tìm tổng khi biết số trung bình cộng

Từ cách tìm số trung bình cộng ta suy ra, muốn tìm tổng của các số hạng ta lấy số trung bình cộng nhân với số số hạng.

3. Tìm một số hạng khi biết số trung bình cộng và các số hạng khác

Phương pháp giải:

– Tìm tổng của các số hạng.

– Tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi các số hạng đã biết.

4. Tìm số trung bình cộng của dãy số cách đều

Số trung bình cộng = (số đầu + số cuối) : 2.

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau: 156 ; 427 và 572

Bài giải

Trung bình cộng của các số  156 ; 427 và 572 là:

(156 + 427 + 572) : 3 = 385

Đáp số: 385.

Ví dụ 2: Lớp 4A gồm 4 tổ tham gia trồng cây. Tổ 1 có 8 bạn mỗi bạn trồng được 2 cây, tổ hai trồng được 20 cây, tổ 3 trồng được nhiều hơn tổ một 3 cây nhưng ít hơn tổ bốn 2 cây. Hỏi trung bình mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây ?

Bài giải

Tổ một trồng được số cây là:

8 × 2 = 16 (cây)

Tổ ba trồng được số cây là:

16 + 3 = 19 (cây)

Tổ bốn trồng được số cây là:

19 + 2 = 21 (cây)

Tổng số cây cả bốn tổ trồng là:

16 + 20 + 19 + 21 = 76 (cây)

Trung bình mỗi tổ trồng được số cây là:

76 : 4 = 19 (cây)

Đáp số: 19 cây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.