Bài tập Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao – Phần 1

ÔN TẬP TOÁN LỚP 4 – PHẦN 1

Bài 1. Tìm x

a) 50 – x + 40 = 30                       b) 12 – 34 + x = 56

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

A = 1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8 + … + 21 + 22

Bài 3. Em hãy điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi trong hình. Biết mỗi hình đều tuân theo một quy luật giống nhau:

Bài tập Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao – Phần 1

Bài 4. Dưới đây là hình ảnh của một có dạng hình vuông. Xung quanh công viên được trồng tất cả là 48 cây cách đều nhau và tại mỗi góc công viên đều được trồng cây. Hỏi có bao nhiêu cây được trồng trên mỗi cạnh của công viên?

Bài 5. Hình dưới đây được ghép bởi 1 hình chữ nhật và 1 hình vuông. Hỏi chu vi của hình là bao nhiêu m?

Bài tập Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao – Phần 1

Bài 6. Mỗi ô vuông nhỏ có diện tích là 1 cm2. Tích diện tích phần hình được tô đen?

Bài tập Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao – Phần 1

Bài 7. Có tất cả bao nhiêu hình vuông ở hình bên dưới?

Bài tập Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao – Phần 1

Bài 8. Mẹ cho hai anh em một túi bi có 30 viên. Bố cho thêm hai anh em một túi bi có số bi bằng gấp đôi số bi mẹ cho, Biết số bi của em nhận được thì gấp bốn của anh. Hỏi anh nhận được bao nhiêu viên bi?

Bài 9. 3 năm trước tổng số tuổi của mẹ và hai con là 40. Anh Bon hơn Bin là 4 tuổi. Biết năm nay bé Bin 5 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ?

Bài 10. An có ba người anh là Bình, Dũng và Hùng. Trong đó An và Bình là hai anh em sinh đôi. Tổng tuổi của 4 anh em là 13 tuổi. Hỏi anh Dũng nhiều nhất là bao nhiêu tuổi ?

Bài 11. Có một hình được đặt lên hai bên của một cái cân đĩa. Khi hai bên có hối lượng bằng nhau thì cân sẽ cân bằng

Bài tập Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao – Phần 1

Thứ tự cân nào dưới đây được sắp theo thứ tự nặng nhất đến nhẹ nhất ?

Bài tập Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao – Phần 1

Bài 12. Có 20 người đang xếp thành một hàng. Châu là người thứ 5 nếu đếm từ đầu hàng. Minh là người thứ 10 nếu đếm từ cuối hàng. Hỏi có bao nhiêu người đang xếp hàng giữ Châu và Minh ?

Bài 13. Ba bạn An, Bình và Châu có tất cả 90 viên bi. Nếu An cho Bình 12 viên bi, Bình cho Châu 13 viên bi và Châu cho An 5 viên bi thì lúc đó số viên bi của ba bạn bằng nhau. Hỏi ban đầu có bao nhiêu viên bi ?

Bài 14. Nam có một cuốn sách và cần dùng đúng 240 chữ số để đánh đấu số trang hết toàn bộ cuốn sách ( bắt đầu từ 1). Pi đã đọc đến trang 78 của cuốn sách đó. Hỏi Nam cần đọc bao nhiêu trang nữa để hoàn thành cuốn sách ?

Bài 15. Người ta xếp các số tự nhiên từ 1 đến 1000 vào các cột A,B,C,D,E,F,G như hình sau. Hỏi số 2019 sẽ nằm ở cột nào ?

Bài tập Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao – Phần 1

Bài 16. Trong tháng bảy của một năm nào đó có đúng 3 ngày thứ sáu chẵn. Hỏi ngày 5 tháng 9 của năm đó là thứ mấy ?

Bài 17. An có một cái hộp lớn, trong đó cái hộp lớn có chứa 4 cái hộp vừa. Mỗi cái hộp vừa chứa 5 cái hộp nhỏ. Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái hộp ( bao gồm hộp lớn, hộp vừa và hộp bé ) ?

Bài 18. Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 9 ?

Bài 19. Một cái hộp chứa 5 viên bi được đánh số 1, 4, 7, 10, 13. Dũng lấy ra 2 viên bi mà không nhìn vào hộp. Hỏi có bao nhiêu giá trị ( tổng số trên 2 viên ) khác nhau mà Dũng có thể lấy ra được ?

Bài 20. Biết năm 2012 là năm nhuận nên có 366 ngày = 52 tuần và 2 ngày. Biết năm 2012 có số ngày Chủ nhật nhiều hơn ngày thứ bảy và có ngày thứ hai nhiều hơn ngày ngày thứ sáu. Hỏi ngày 29/02/2016 là ngày thứ mấy ?

Series Navigation<< Bài tập Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao – Phần 5Bài tập Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao – Phần 2 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.