bồi dưỡng toán 4

Hướng dẫn học sinh giải một số dạng Toán lớp 4 cơ bản

DẠNG 1: BÀI TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT, CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN Lý thuyết: – Lớp đơn vị gồm 3 hàng: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm – Lớp nghìn gồm 3 hàng: hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn – Lớp triệu gồm: Hàng triệu, hàng chục triệu, hàng tăm triệu Bài […]