Phiếu bài tập Toán lớp 7 – Tuần 18

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 7 – Tuần 18: Ôn tập học kì 1.

Bài 1: Tìm x, y biết:

$ a)~x\colon 2=y\colon 5$ và x + y = 21;

$ b)~x\colon y=2\colon 7$ và x + y = -18;

$ c)\dfrac {x-a}{m}=\dfrac {y-b}{n}$ và x + y = k;

$ d)\dfrac {x}{2}=\dfrac {y}{3}$ và x.y = 54.

Bài 2: Một lớp học có 45 học sinh, số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp tỉ lệ với 4 và 5. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của lớp.

Bài 3: Tìm x, y, z biết:

a) $\dfrac {x}{10}=\dfrac {y}{6}=\dfrac {z}{21}$ và 5x + y – 2z = 28;

b) $\dfrac {2x}{3}=\dfrac {3y}{4}=\dfrac {4z}{5}$ và x + y + z = 49;

c) $\dfrac {x-1}{2}=\dfrac {y-2}{3}=\dfrac {z-4}{4}$ và 2x + 3y – z = -32;

d) $\dfrac {x}{2}=\dfrac {y}{3}=\dfrac {z}{5}$ và xyz = 810.

Bài 4: Bác Nam đi từ thành phố A đến thành phố B mất 4 giờ. Khi đi từ B trở về bác Nam tăng vận tốc lên thêm 2km mỗi giờ, nhờ vậy bác đi ít hơn 48 phút. Tính đoạn đường A{B

Bài 5: Số học sinh lớp 7A bằng $\dfrac {14}{15}$ số học sinh lớp 7B, số học sinh lớp 7B bằng $\dfrac {9}{10}~$ số học sinh lớp 7C, biết rằng tổng của hai lần số học sinh lớp 7A cộng với 3 lần số học sinh lớp 7B thì nhiều hơn 4 lần số học sinh lớp 7C là 19 em. Tìm số học sinh mỗi lớp.

Bài 6: Cho △ABC có AB = AC. Lấy điểm H thuộc cạnh AC, điểm K thuộc cạnh AB sao cho AH = AK. Gọi O là giao điểm của BH và CK}

  1. a) Chứng minh BH = CK;
  2. b) Chứng minh △OKB = △OHC;
  3. c) Chứng minh AO là phân giác của góc BAC

Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, AH vuông góc với BC ( H $\in $ BC ). AD là phân giác của góc BAH.

a) Chứng minh $\widehat{ADC}=\widehat{DAC}$.

b) Trên CA lấy điểm K sao cho CK = CH. Chứng minh AD // HK.

Bài 8: Cho △AB{ Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC, trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho AE = AB. Nối D với E.

a) Chứng minh △ABC = △AED;

b) Gọi M là trung điểm của BC, N là trung điểm của DE. Chứng minh AM = AN.

Bài 9: Cho △ABC có M là trung điểm của BC, AM vuông góc với BC. Từ M kẻ Mt // AC, từ B kẻ đường vuông góc với BC cắt Mt tại N.

a) Chứng minh AM là phân giác của góc BAC;

b) Chứng minh △AMB = △NBM;

c) MN cắt AB tại I. Chứng minh I là trung điểm của AB;

d) Chứng minh AN // BC

Bài 10: Cho △ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho AE = AC, trên tia đối của tia AC lấy điểm F sao cho AF = AB.

a) Nối F với E. Chứng minh EF = BC;

b) Chứng minh tia phân giác của góc FAB vuông góc với CE.

* Download file word: PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 7 – TUẦN 18.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *