Phiếu bài tập Toán lớp 7 – Tuần 12

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 7 – Tuần 12: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận. Luyện tập hai tam giác bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh.

Bài 1: Số viên bi của ba bạn An, Bình, Cường tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi.

Bài 2: Hai lớp 7A, 7B trồng được tất cả 102 cây. Số cây lớp 7B trồng được bằng $\dfrac {8}{9}$ số cây lớp 7A trồng được. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 3: Tính diện tích của hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng $\dfrac {2}{5}$ và chu vi bằng 28m.

Bài 4: Cuối học kì I số học sinh giỏi khối 6, 7, 8 và 9 của một trường THCS tỉ lệ với 1,5 ; 1,1; 1,3 và 1,2. Số học sinh giỏi khối 8 nhiều hơn số học snh giỏi khối 9 là 6 học sinh. Tính số học sinh giỏi của mỗi khối.

Bài 5: Tìm các số a, b, c biết rằng:

a) $\dfrac {a}{2}=\dfrac {b}{3};\dfrac {b}{5}=\dfrac {c}{4}$ và $ a-b+c=-49;$

b) $\dfrac {a}{2}=\dfrac {b}{3}=\dfrac {c}{4}$ và $ a^2-b^2+2c^2=108 $

Bài 6: Cho tam giác ABC có $\hat{A}=70^o$. Vẽ cung tròn tâm B bán kính bằng AC, vẽ cung tròn tâm C bán kính bằng AB, hai cung tròn này cắt nhau tại E khác phía với A đối với BC.

a) Tính góc $\widehat{BEC}$

b) Chứng minh CE // AB}

Bài 7: Cho $\triangle ABC$ có AB = AC. M là trung điểm của BC.

a) Chứng minh AM là phân giác của góc BAC.

b) Chứng minh AM vuông góc với BC.

Bài 8: Cho góc nhọn xOy. Vẽ cung tròn tâm O bán kính 2cm cắt Ox và Oy tại A và B. Vẽ cung tròn tâm A và B bán kính 3cm cắt nhau tại điểm C nằm trong góc xOy. Chứng minh OC là phân giác của góc xOy.

Bài 9: Cho $\triangle ABC$ có AB = AC. M là trung điểm của BC. Gọi Ax là tia đối của tia AB. Tia AD là phân giác của góc xAC. Chứng minh AD // BC.

Bài 10: Cho $\triangle ABC$ có AB = AC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho ED = EB.

Chứng minh DE // AC.

* Download file word: PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 7 – TUẦN 12.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *