Phiếu bài tập Toán lớp 6 – Tuần 8

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Tuần 8: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Chia hai lũy thừa cùng cơ số.

Phiếu bài tập Toán lớp 6 - Tuần 8

* Download file word: PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 6 – TUẦN 8.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.