Phiếu bài tập Toán lớp 6 – Tuần 7

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Tuần 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

Phiếu bài tập Toán lớp 6 - Tuần 7

* Download file word: PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 6 – TUẦN 7.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.