Phép trừ trong phạm vi 9

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Cách làm tính trừ trong phạm vi 9.

– Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép trừ vừa học vào các bài toán thực tế.

Phép trừ trong phạm vi 9

CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Tính giá trị các phép trừ trong phạm vi 9.

Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức có chứa nhiều phép tính cộng và trừ

Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép tính cộng, trừ thì em thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

Dạng 3: Điền yếu tố còn thiếu trong phép tính

– Nhẩm lại phép cộng đã học và phép trừ các số trong phạm vi 9 rồi điền số hoặc dấu còn thiếu vào ô trống.

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1: 9 – 1 = ?

Bài giải:

Cách 1: Nhẩm 9 lùi về 1 đơn vị, được 8. Vậy 9 – 1 = 8.

Cách 2: Sử dụng hình ảnh để tìm kết quả của phép trừ. Có 9 quả dâu tây mà ăn mất 1 quả thì còn lại 8 quả dâu tây. Vậy 9 – 1 = 8.

Phép trừ trong phạm vi 9

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: 8.

Ví dụ 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 2 – 2 = …..

Bài giải:

Thực hiện phép tính từ trái sang phải.

9 – 2 – 2 = 7 – 2 = 5

Ví dụ 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

9 – 3 = 1 + ….

Bài giải:

Ta có: 9 – 3 = 6; 1 + 5 = 6 nên số cần điền vào chỗ chấm là 5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *