Bài tập tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí có đáp án

Cuốn sách “Bài tập Tiếng Anh 9 – Có đáp án” dùng kèm với “Tiếng Anh 9” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với sự hợp tác của Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson.

Bài tập tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí dành cho học sinh lớp 9 đã học qua Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4 và Tiếng Anh 5 ở bậc Tiểu học và tiếng Anh 6, tiếng Anh 7, tiếng Anh 8 ở bậc THCS.

Chúng tôi tập trung biên soạn các dạng bài tập nhằm phát triển năng lực giao tiếp bằng Tiếng Anh thông qua kĩ năng nói, đọc, viết, trong đó có chú ý đến tâm lí lứa tuổi của học sinh lớp 9.

Bài tập tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí có đáp án

Bài tập dành cho mỗi đơn vị bài học bao gồm:

  • Phần A: Phonetics (Ngữ âm)
  • Phần B: Vocabulary – & Grammar (Từ vựng & Ngữ pháp)
  • Phần C: Speaking (Nói)
  • Phần D: Reading (Đọc)
  • Phần E: Writing (Viết)
  • Test (gồm 90 câu hỏi kiểm tra với bài tập phát triển các kĩ năng trên)

Các bài “Test Yourself” giúp học sinh tự kiểm tra những nội dung kiến thức và rèn luyện các kĩ năng sau mồi 3 đơn vị bài học.

Các bài tập trong “Bài tập Tiếng Anh 9 – Có đáp án” da dạng, phong phú, bám sát từ vựng, ngữ pháp và chủ đề trong sách giáo khoa “Tiếng Anh 9” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson.

Chúng tôi hi vọng rằng “Bài tập Tiếng Anh 9 – Có đáp án” sẽ là một tài liệu tự học hữu ích cũng như một phương tiện hỗ trợ tốt cho việc rèn luyện, nâng cao trình độ Tiếng Anh cho học sinh lớp 9.

*Xem online hoặc Download file Bài tập tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí có đáp án.pdf bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *