Toán chọn lọc tiểu học tập 1: Ôn luyện và nâng cao Toán lớp 4, lớp 5

Sách Toán chọn lọc tiểu học tập 1: Ôn luyện và nâng cao Toán lớp 4, lớp 5. Các tác giả: Trần Phương, Nguyễn Đức Tấn, Phạm Xuân Tiến.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Toán chọn lọc tiểu học tập 1: Ôn luyện và nâng cao Toán lớp 4, lớp 5

Sách Tập 1: Ôn luyện và nâng cao Toán lớp 4, lớp 5 bao gồm:

– Chương 1: Số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

– Chương 2: Các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân

– Chương 3: Hình học

– Chương 4: Các dạng toán và phương pháp giải toán thường gặp.

*Download file Sách Toán chọn lọc tiểu học tập 1.pdf bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *