Bài Giảng: “Sử Dụng Dấu Cộng và Trừ”

Chào các em! trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách sử dụng dấu cộng (+) và trừ (-) để giải các phép tính.

1. Sử Dụng Dấu Cộng (+):

Giả sử chúng ta có một số cây táo và một số cây cam. Chúng ta muốn biết tổng số cây là bao nhiêu.

  • Số cây táo là 3.
  • Số cây cam là 4.
  • Để biểu diễn tổng số cây, chúng ta sử dụng dấu cộng: 3+4.
  • Kết quả là 3+4=7 cây.

2. Sử Dụng Dấu Trừ (-):

Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng có một số bóng tròn. Chúng ta muốn biết có bao nhiêu bóng tròn nếu mất đi một số bóng.

  • Số bóng tròn là 6.
  • Chúng ta muốn biết số bóng tròn còn lại nếu mất đi 2 bóng.
  • Để biểu diễn phép trừ, chúng ta sử dụng dấu trừ: 6−2.
  • Kết quả là 6−2=4 bóng.

3. Sử Dụng Hình Vẽ:

Chúng ta có thể sử dụng hình vẽ để minh họa các phép tính này. Hãy vẽ 3 cây táo và 4 cây cam.

Tổng số cây là 3+4=7 cây.

Tiếp theo, hãy vẽ 6 bóng tròn và xóa đi 2 bóng.

Số bóng tròn còn lại là 6−2=4 bóng.

4. Bài Tập Thực Hành:

Các em hãy thử giải các phép tính sau đây:

  • 5+2
  • 8−3

Kết Luận:

Chúng ta đã học cách sử dụng dấu cộng và trừ để giải các phép tính. Hãy thực hành nhiều để trở nên thành thạo hơn. Hẹn gặp lại các em ở bài học kế tiếp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *